MONUMENTEN

MONUMENTEN

Beste klanten, om u een overzicht te geven van wat u kunt bezoeken in onze prachtige stad, geven wij u hierna een overzicht van de toegankelijke monumenten. Indien u meerdere informatie wenst kan U doorklikken naar de site van www.gent.be

Pagina: 1 2 3 4

Gravensteen

Van grafelijke residentie tot katoenspinnerij, van kleine versterking met houten gebouwen tot imposant kasteel, van machtssymbool tot toeristische trekpleister … Het Gravensteen kende een bewogen geschiedenis van bouw, verval en herwaardering. Zes hoofdstukken vertellen dit boeiend verhaal. In ‘graven naar het verleden’ worden de recentste opgravingen kort toegelicht


Groot Vleeshuis

 Het Groot Vleeshuis werd gebouwd tussen 1407 en 1419 naar een ontwerp van Gillis De Suttere. Vleeshuizen waren overdekte marktplaatsen waar de verkoop gecentraliseerd werd om toezicht te houden op de versheid en de kwaliteit van het vlees. De verkoop thuis was verboden. Tegen de zuidoostgevel van het Groot Vleeshuis werden in 1542-1543 penshuisjes aangebouwd. Om hygiënische redenen moesten ingewanden, darmvet en andere resten van slachtdieren in deze afzonderlijke winkeltjes worden verkocht.


Groentenmarkt 7 - 9000 Gent

Het Licht

Op zijn minst een van de merkwaardigste gevels uit de interbellumperiode in de stad Gent is deze van de voormalige redactielokalen het Licht en Vooruit in de Sint-Pietersnieuwstraat.

Architect Ferdinand Brunfaut bouwde in 1930 een nieuwe drukkerij in de tuin van een 19de-eeuwse herenwoning. 

Niet alleen het gebruik van beton, maar vooral het creatief omspringen met glas en metaal waarbij 'licht' een zeer grote rol speelt maakte van dit pand een symbool.


Sint-Pietersnieuwstraat 128 - 9000 Gent

Hoofdwacht

In 1738 gaven de Gentse schepenen de opdracht een standplaats te bouwen voor de keizerlijke troepen van Keizerin Maria Theresia. Het Corps de Garde werd gebouwd door de belangrijke bouwmeester David 't Kindt. Dit pand is een van de waardevolste voorbeelden van de rococo-architectuur in Gent. Kenmerkend is de sterk benadrukte middenpartij met een vooruitspringend gedeelte dat door een koepelvormig mansardedak wordt bekroond. Het fronton is versierd met een vrouwenfiguur naast een kanon en enkele kanonskogels, die naar de vroegere militaire functie van het gebouw verwijzen.


Kouter 29 - 9000 Gent

Hotel de Coninck

In dit indrukwekkende hôtel de maître is sinds 1920 het museum voor Sierkunst en Vormgeving gevestigd.
Het gebouw, vermoedelijk ontworpen in 1755, werd 6 jaar later gekocht door Ferdinand de Coninck, een rijke groothandelaar in linnen die drukke handelsbetrekkingen onderhield met Holland, Spanje en de overzeese gebieden. Het gebouw lag in de onmiddellijke nabijheid van de loskaaien van de Korenlei en de Houtlei, wat het voor de handel uiterst geschikt maakte.


Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent

Hotel Vander Haeghen

Het herenhuis werd rond 1746 opgericht naar de plannen van de Gentse bouwmeester David ‘t Kindt. Judocus Clemmen, de eerste Gentse katoenbaron, kocht het nog onvoltooide pand in 1771. Hij liet de voorgevel afwerken en achteraan een pakhuis optrekken. In dit achtergebouw langs de Leie vestigde hij zijn katoendrukkerij. Hoewel de siermotieven van de voorgevel kenmerkend zijn voor de rococo, zijn er reeds sporen van het classicisme, zoals het driehoekig fronton en de guirlandes en laurierkransen van de smeedijzeren balustrades.


Veldstraat - Gent

Kinderen Alijnshospitaal

Het ontstaan van het Kinderen Alijnsgodshuis is het gevolg van een vete tussen de patriciërsfamilies Rijm en Alijn. Na de laffe moord op Hendrik en Zeger Alijn kreeg de familie Rijm genade op voorwaarde dat ze een godshuis en een kapel zou stichten op grond geschonken door de Alijns. De stichtingsakte (1363) bepaalde dat dit hospitaal arme lieden een onderkomen moest verschaffen en alle werken van christelijke barmhartigheid beoefenen.


Kraanlei 65 - 9000 Gent

Klooster franciscanen

In het midden van de 17de eeuw zocht de kloostergemeenschap van de zusters clarissen-urbanisten vanwege de oorlogsomstandigheden toevlucht in Gent. De gemeenschap kocht een huis en naastliggende gronden tussen de Oude Houtlei, de Maagdestraat en de Holstraat en bouwde daar een klooster en een kapel. In 1783 schafte keizer Jozef II het klooster af. Later werd het hersteld maar in 1796 werd het opnieuw opgeheven door de Franse bezetter. De gebouwen werden verkocht aan een burger die ze aan de clarissen schonk.


Oude Houtlei 124 - 9000 Gent

KNS

De Koninklijke Nederlandse Schouwburg is op het einde van de 19de eeuw opgetrokken naar de plannen van architect Edmond De Vigne. Opvallend in de gevel is het grote boogveld, versierd met een veelkleurig mozaïek.

Het allegorische tafereel stelt Apollo en de Muzen voor. In de nissen prijken de beelden van de belangrijkste Gentse rederijkerskamers van het einde van de 19de eeuw. Het interieur van de schouwburg wordt bepaald door neorenaissancistische en eclectische motieven.


Sint-Baafsplein 17 - 9000 Gent

Koninklijke Opera

Op de plaats waar het Sint-Sebastiaansgilde vroeger zijn schouwburg had, bouwde stadsarchitect Louis Roelandt tussen 1837 en 1840 het Grand Théâtre, de huidige Koninklijke Opera. Dit Grand Théâtre was de favoriete pleisterplaats van de Gentse bourgeoisie in de 19de eeuw.


Schouwburgstraat 3 - 9000 Gent