MONUMENTEN

MONUMENTEN

Beste klanten, om u een overzicht te geven van wat u kunt bezoeken in onze prachtige stad, geven wij u hierna een overzicht van de toegankelijke monumenten. Indien u meerdere informatie wenst kan U doorklikken naar de site van www.gent.be

Pagina: 1 2 3 4

Korenlei

Vanaf de 11de eeuw kende de Leie 'tusschen brugghen' een drukke havenactiviteit. De plaats was toen vooral bekend voor de aanvoer van graan uit Artesië (Noord-Frankrijk). Daar Gent het graanstapelrecht bezat, moest alle invoer van graan in het graafschap Vlaanderen via Gent gebeuren. Kooplieden waren verplicht om een welbepaalde hoeveelheid van hun granen naar de stapelplaats te brengen. Pas nadat het graan er een tweetal weken had gelegen mocht de eigenaar het op de Gentse markt verkopen. Verschillende panden herinneren sterk aan die activiteiten en weerspiegelen de bloei van de Gentse ambachten en neringen.

In de loop van de 18de en de 19de eeuw zijn de meeste huizen verbouwd of aangepast, waarbij hun oorspronkelijk karakter verloren ging. Met het oog op de Wereldtentoonstelling van 1913 werden de historische panden grondig gerestaureerd, maar niet altijd met de nodige aandacht voor hun authenticiteit.

Voor de heraanleg van de Graslei en de Korenlei kreeg de Stad Gent en de Afdeling Bovenschelde - Adm. Waterwegen en Zeewezen in 2003 de "Prijs Bouwheer 2003". Het project kadert in een totaalprogramma voor de herwaardering van de Gentse binnenwateren, het mobiliteitsplan Gent Binnenstad en de bijhorende heraanleg van de Kuip van Gent.


Korenlei

Lakenhalle

In de Middeleeuwen vond de wol- en lakenhandel, met Gent als een van de belangrijkste centra, een onderkomen in de lakenhalle. Alle lakens, binnen een mijl rondom de stad vervaardigd, moesten naar de lakenhalle gebracht worden. Hier werden de stoffen door drie hallenheren gewaardeerd en gekeurd en hier vond ook de verkoop plaats.


Botermarkt 17 - 9000 Gent

Minardschouwburg

In 1847 bouwde architect Louis Minard als reactie tegen de Franstalige schouwburg en opera op eigen kosten een toneelzaal waarin Nederlandstalige stukken zouden worden opgevoerd. De recent gerestaureerde voorgevel is een mooi voorbeeld van laat-classicistische architectuur. De bepleisterde en beschilderde gevel wordt ter hoogte van de bel-etage geaccentueerd door hoge rondboogvensters met decoratief uitgewerkte boogvelden.


Walpoortstraat 15 - 9000 Gent

OLV Sint-Pieterskerk

In 1629 werd de eerste steen van de barokke kerk gelegd naar de plannen van Pieter Huyssens. De nieuwe kerk werd opgericht op de funderingen van de vroegere Romaanse abdijkerk die tijdens de godsdienstonlusten op het einde van de 16de eeuw nagenoeg volledig verwoest werd. In 1722 waren de werken klaar.


Sint-Pietersplein

Pand

De naam 'Het Pand' verwijst naar het volledig gerestaureerde klooster van de dominicanen. In de 13de eeuw kreeg de dominicanenorde door toedoen van de graven van Vlaanderen het inmiddels te klein geworden Utenhove-hospitaal naast de Sint-Michielskerk toegewezen. Hierop volgde een ware bouwwoede. Met de bouw van de kerk werd in 1240 gestart. In de eerste helft van de 14de eeuw lieten de paters de Leievleugel optrekken.


Onderbergen 5 - 9000 Gent

Postgebouw Korenmarkt

Het voormalige Postgebouw, naar het ontwerp van Louis Cloquet, werd tussen 1898 en 1909 gebouwd op de plaats van een aantal fraaie oude huizen. Het is opgetrokken in eclectische stijl met overwegend neogotische en neorenaissance-invloeden.

De gevel is overvloedig versierd met beelden en wapenschilden. Naast beelden die België, Vlaanderen, Wallonië en de 9 provincies voorstellen, zijn de beeltenissen van 23 toenmalige Europese staatshoofden in de gevel verwerkt. Boven de hoofdingang aan de Korenlei zijn de Belgische vorsten voorgesteld.


Korenmarkt

Sint-Annakerk

In 1837 gaf de aanleg van de eerste spoorlijn Gent-Mechelen het startsein voor de ontwikkeling van de Zuidwijk. Het gevolg was een spectaculaire bevolkingsaangroei.

De parochie telde al snel 18.000 zielen voor wie een nieuwe kerk, ter vervanging van de Sint-Annakapel, moest worden voorzien. De kerk zou ten zuiden van het recent aangelegde Sint-Annaplein in de as van de Keizer Karelstraat ingeplant worden.


Sint-Annaplein 1 - 9000 Gent

Sint-Baafskathedraal

De eerste vermelding van deze oudste parochiekerk van Gent dateert van de 10de eeuw. In 942 werd binnen de nieuwe portus een bidplaats gebouwd, vlakbij de drukke aanlegplaats aan de Nederschelde. De kerk was gewijd aan Sint-Jan de Doper en werd in de 11de eeuw herbouwd en verruimd. Van deze bidplaats is niets bewaard.


Sint-Baafsplein 4 - 9000 Gent

Sint-Elisabethbegijnhof

 In 1242 stichtte gravin Johanna van Constantinopel het begijnhof in het Broek, een moerassig gebied buiten de eerste stadsomwalling dat paalde aan het Prinsenhof.

Het begijnhof was een ommuurde stad in de stad, met een monumentale toegangspoort. De kerk met de dries vormde het centrum. Langs de smalle straten stonden conventen en huisjes met ommuurde voortuinen.


Sophie Van Akenstraat, Gravin Johannastraat, Provenierstersstraat, Edmond Boonenstraat, Begijnhofdries, Zwartekatstraat

Sint-Jacobskerk

De stichting van een kerk in de Gentse waterwijk dateert van 1093. Waarschijnlijk ging het om een houten kapel, die in de 12de eeuw door een monumentaal stenen gebouw zou worden vervangen. De huidige driebeukige kerk onderging in de loop van de eeuwen diverse verbouwingen en uitbreidingen.


Bij Sint-Jacobs