MONUMENTEN

MONUMENTEN

Beste klanten, om u een overzicht te geven van wat u kunt bezoeken in onze prachtige stad, geven wij u hierna een overzicht van de toegankelijke monumenten. Indien u meerdere informatie wenst kan U doorklikken naar de site van www.gent.be

Pagina: 1 2 3 4

Sint-Michielskerk

In de 12de eeuw stond in het gebied Overleie een kapel gewijd aan de heilige Michaël. Dit bedehuis werd in de 13de eeuw tweemaal door brand verwoest en weer heropgebouwd. In het begin van de 15de eeuw was de kerk bouwvallig en te klein geworden. In 1440 startten de werken aan de nieuwe gotische kerk. Schip en transept waren in het begin van de 16de eeuw voltooid. Tijdens de godsdiensttwisten van de late 16de eeuw vielen de bouwwerken stil.


Sint Michieksplein 9000 Gent

Sint-Niklaaskerk

Al in de 11de of in het begin van de 12de eeuw werd op deze plaats een eerste romaanse kerk gebouwd. In het begin van de 13de eeuw werd ze vervangen door een nieuwe bidplaats, opgetrokken in Scheldegotiek.
Men startte met het bouwen van de eerste vier traveeën van het driebeukig schip. Enkele tientallen jaren later kwamen het volledige schip, het transept en de vieringtoren tot stand. In de 14de en 15de eeuw werden de bouwactiviteiten voortgezet en grepen de eerste verbouwingen plaats. Het koor werd verlengd met twee traveeën en uitgebreid met een kooromgang en straalkapellen. In de 16de eeuw had de kerk zwaar te lijden onder de beeldenstormers.


Cataloniëstraat

Sint-Pietersabdij

Evenals de Sint-Baafsabdij werd de Sint-Pietersabdij gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De twee abdijen werden op korte tijd bijzonder machtig en verwierven ook buiten Gent grote bezittingen


Sint-Pietersplein

Sint-Pietersstation

In 1837 werd ten zuiden van Gent een eerste spoorwegstation opgericht. Daarna werden nog diverse kleinere stations gebouwd onder meer voor goederenvervoer van en naar de haven. Veel van die stations waren als kop- of eindstations aangelegd. Maar de toename van het treinverkeer, de uitbreiding van het spoorwegennet en de onderlinge verbinding van de lijnen maakten dat dit type station al vlug voorbijgestreefd was.


Maria Hendrikaplein 9000 Gent

Stadhuis

Sinds 1301 was de Gentse magistraat samengesteld uit enerzijds 13 schepenen van de Keure die belast waren met het effectieve bestuur van de stad en anderzijds 13 schepenen van Gedele die zich bezighielden met erfenis- en voogdijkwesties. Kort daarop besliste het stadsbestuur drie panden langs de Hoogpoort aan te kopen; het begin van wat zou uitgroeien tot het huidig stadhuiscomplex.


Botermarkt 1 - 9000 Gent

Toreken

Het Toreken, eertijds het gildehuis van de huidevetters, werd tussen 1450 en 1483 opgetrokken in gotische stijl met een trapgevel in de Kammerstraat en een traptorentje als merkwaardig herkenningspunt.
Het gelijkvloerse gedeelte dat dienst deed als stapel-, werk- en winkelruimte is eerder sober opgevat. Heel merkwaardig is de zoldering van de gildezaal op de eerste verdieping, met moerbalken die op gebeeldhouwde kraagstenen rusten. Ook de tweede verdieping en de zolderverdieping zijn indrukwekkend.


Vrijdagmarkt 33 - 9000 Gent

Vooruit

Het Feestpaleis van de socialistische arbeidersbeweging werd tussen 1911 en 1914 opgetrokken naar de plannen van architect Ferdinand Dierkens. Hij maakte van het niveauverschil van twaalf meter naar de Schelde gebruik om het gebouw in twee afzonderlijke constructies op te delen en de theaterzaal en de cinemazaal boven elkaar te bouwen.

Naast het overvloedig gebruik van nieuwe materialen en technieken zoals beton, metaal, glas maar ook kunststeen is het gebouw ook een merkwaardige getuige van het eclectisme. Tussen de twee wereldoorlogen in kende het Feestpaleis zijn hoogtepunt.

Het vormde het toneel van politieke meetings, bijeenkomsten van socialistische verenigingen en artistieke activiteiten.


Sint-Pietersnieuwstraat 23 - 9000 Gent